dr. Magdalena Posadzy

Absolwentka Wydziału Lekarskiego I Uniwerstytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, wieloletni pracownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu.

Od 2010 roku szczególnie rozwijająca swoje kompetencje w zakresie obrazowania schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego za pomocą ultrasonografii (USG) oraz innych metod takich jak rentgenodiagnostyka (RTG), tomografia komputerowa (KT) oraz rezonans magnetyczny (MR).

Swoją wiedzę zdobywała uczestnicząc w wielu specjalistycznych kursach praktycznych i odbywając staże zagraniczne w renomowanych ośrodkach naukowych pod okiem wybitnych radiologów, między innymi w Strasbourgu i Genewie.

W 2015 zdobyła Dyplom Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej – certyfikat potwierdzający zdobycie międzynarodowych kompetencji na poziomie podspecjalizacji w dziedzinie obrazowania chorób narządu ruchu.

Autorka kilku publikacji w fachowych zagranicznych pismach medycznych.

Wybrane kursy, staże i konferencje:

 • International Poznan Course in Upper Extremity Surgery –instruktor warsztatów „Ultrasonographyof the hand” i wykładowca „Imaging in Rheumatoid Arthritis” (2015)
 • Kongres Europejskiego Towarzystwa Radiologii Mięśniowo-Szkieletowej poświęcony tematyceChorób Kręgosłupa, Ryga, Łotwa (2014)
 • Staż z zakresu radiologii mięśniowo-szkieletowej i interwencyjnej, Les Hôpitaux Universitaires deStrasbourg, Francja
 • Kurs obrazowania układu mięśniowo-szkieletowego z warsztatami ultrasonograficznymi : Stopa istaw skokowy, Rzym, Włochy
 • „Ortopedia i Terapia Manualna w Sporcie”, Poznań (2012)
 • Obrazowanie układu mięśniowo-szkieletowego w rezonansie magnetycznym -poziomzaawansowany, Glasgow, Wielka Brytania
 • „Staw kolanowy- Anatomia i Patologia w Obrazach MR” warsztaty, Lublin (2012)
 • Sympozjum naukowo – szkoleniowe „Diagnostyka USG i MR stopy oraz goleni”, Kraków (2011)
 • Europejski Kongres Radiologiczny z udziałem w warsztatach dotyczących ultrasonograficznegoobrazowania barku i łokcia, Wiedeń, Austria (2011)
 • Staż z zakresu obrazowania ultrasonograficznego i MR układu mięśniowo-szkieletowego Genewa,Szwajcaria (2010)
 • Kurs USG stawów kończyna górna – poziom podstawowy, CEDUS (2009)

Działalność naukowa:

 • Czerwiec 2014 – „Image guided thermal ablation of bone lesions – when ,where andhow?” Posadzy M.,Thenint M.A., Garnon J., Gangi A., ESSR 2014
 • Grudzień 2012 – „Proximal iliotibial band enthesopathy” Posadzy-Dziedzic M.,Vanhoenacker F.M., JBR-BTR
 • Lipiec 2011 – „Sonographic findings of parosteal lipoma of the radius causingposterior interosseous nerve compression with radiographic and magnetic resonance imagingcorrelation.” Posadzy-Dziedzic M., Molini L., Bianchi S., Journal of Ultrasound in Medicine

Napisz do mnie!